Đồng

Đồng đỏ, đồng thau, tấm, thanh, thanh tròn, lục giác và dây.

Zalo
Gọi điện