1. Giới thiệu chung
Công ty TNHH TARUKO VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và phân phối thép từ những đối tác lớn, từ nhiều thị trường lớn trên thế giới như:
Nhật Bản: Hitachi Metals, Daido steel, Nippon steel, Sanyo steel
Hàn Quốc: Posco steel, Huyndai steel…
Đài loan,Trung Quốc: China steel, CSC steel, Baosteel, Lisco…

2. Tầm nhìn
Trở thành một Công ty hàng đầu về cung cấp các nguyên vật liệu thép chế tạo trong thị trường Việt Nam.

3. Sứ mệnh
Cung cấp những sản phẩm có thương hiệu với chất lượng quốc tế và giá hợp lý, đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu của đối tác, góp phần thay đổi diện mạo ngành công nghiệp chế tạo và phát triển cộng đồng.

4. Giá trị cốt lõi
· Trung thực
· Cộng đồng
· Phát triển

5. Triết lý kinh doanh
· Chất lượng sản phẩm là máu
· Lợi ích khách hàng là xương cốt
· Thu nhập nhân viên là trách nhiệm
· Chia sẻ cộng đồng là nghĩa vụ

General introduction

TARUKO VIETNAM CO., LTD is the importer and distributor of steel from major partners, from many major markets in the world such as:

JAPAN: Hitachi Metals, Daido steel, Nippon steel, Sanyo steel
KOREA: Posco steel, Huyndai steel…
TAIWAN, CHINA: China steel, CSC steel, Baosteel, Lisco…

Vision

Became a leading company in supplying steel fabrication materials in Vietnam market.

Mission

Providing branded products with international quality and reasonable price, diversified to satisfy the needs of partners, contributing to change the face of manufacturing industry and community development.

Core values
· Honest
· Community
· Developmental

Business philosophy
· Product quality is blood
· Customer benefits are bones
· The employee's income is the responsibility
· Share community is supposed

企業紹介

TARUKO VIETNAM CO。、LTDは、世界の多くの主要市場からの大手パートナーからの鉄鋼の輸入および販売代理店です。

日本 : Hitachi Metals, Daido steel, Nippon steel, Sanyo steel
韓国 : Posco steel, Huyndai steel…
台湾、中国 : China steel, CSC steel, Baosteel, Lisco…

ビジョン:
ベトナム市場での鉄鋼加工材料の供給のリーディングカンパニーとなりました。

ミッション

国際的な品質とリーズナブルな価格でブランドの製品を提供し、製造業とコミュニティ開発の顔を変更するために貢献し、パートナーのニーズを満たすために多様化。

基本的価値観
·
正直
·
コミュニティ
·
発達

ビジネス哲学
·
製品の品質は血液です
·
顧客の利益は骨です
·
従業員の収入は責任です
·
共有コミュニティが想定されてい

032 983 1995