Thép hình

Thép hình chữ H

Ứng dụng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo.

Thép hình chữ I

Ứng dụng trong xây dựng nhà xưởng tiền chế, ngành cơ khí, dầm cầu trục, bàn cân, và các công trình có kết cấu chịu lực khác.

Thép hình chữ U

Ứng dụng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, làm khung nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình.

Thép hình chữ V

Ứng dụng trong công trình công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp đóng tàu.

Cừ thép

Ứng dụng trong các công trình cảng, cầu tàu, công trình bờ kè, kênh mương, tác dụng chịu lực thay cho bê tông cốt thép và nhiều ứng dụng khác.

Zalo
Gọi điện