Nhôm

Nhôm tấm, cuộn, billet, hình, ống, nguyên khối, phàn quan, chạm khắc bề mặt, sandwich và honeycomb.

032 983 1995